Huisartsen voor U.

 

03 216 23 15

Dr Hanegreefs startte de (solo)praktijk in 1979.  Hij is CRA aan het

Zorgbedrijf Antwerpen en bestuurslid van verschillende Antwerpse

artsenorganisaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Allemon Annerose werkt sinds september 2012 als HAIO

HuisArts In Opleiding.

Dr Hendriks werkt sinds 1996 in de praktijk. Oorspronkelijk als

HIBO. Huisarts In BeroepsOpleiding. In 1990 ging dan de uit-

eindelijke associatie van start met Dr Hanegreefs.

Dr Hendriks is momenteel huisarts, Coördinerend en Raagdgevend Arts voor

Woon-Zorg Centrum St anna, duiker-arts en Praktijkopleider verbonden aan de

universiteit Antwerpen.

Hobby : duiken, I.T.

Mev. Serkis Danuta werkt sinds 1998 als secretaresse op de praktijk.